Kernun UTM

Komplexní zabezpečení síťové infrastruktury

S produktem Kernun UTM získáte komplexní řešení pro zabezpečení vaší interní sítě před útoky z internetu. Zařízení integruje bezpečnostní prvky do jediného systému. Chrání a kontroluje data, firemní know-how, emaily, protokoly, počítače, jednoduše celou privátní síť. Samozřejmostí je nejen firewall, antivirová ochrana přenášených dat, ochrana mailové komunikace, antispam, antispyware, ochrana DNS, bezpečný přístup na internet, ale také rozsáhlé možnosti autentizace uživatelů nebo šifrovaný VPN přístup umožňující bezpečné propojení poboček.

 

 

Klíčové vlastnosti

Kybernetická bezpečnost

Kernun UTM představuje centralizované řešení pro komplexní bezpečnost síťové infrastruktury. Samozřejmostí je nejen firewall, antivirová ochrana přenášených dat, ochrana webového provozu a mailové komunikace, antispam, antispyware, ochrana DNS, ale také rozsáhlé možnosti autentizace uživatelů nebo šifrovaný přístup do vnitřní sítě prostřednictvím VPN. Kernun UTM splňuje náročná kritéria kybernetické bezpečnosti.

Ochrana webového provozu

Základem bezpečnostního řešení Kernun UTM je důkladná analýza HTTP a HTTPS protokolů umožňující detailní kontrolu a vynucení pravidel bezpečnostní politiky. Uživatelé i cenné zdroje jsou bezpečně chráněni autentizací, identifikací skutečného typu souboru a antivirovou kontrolou. Přístup uživatelů na web může být navíc efektivně řízen webovým filtrem Kernun Clear Web, který v praxi dosahuje až 98% úspěšnost.

Ochrana DNS a mailového provozu

Kernun UTM zajistí, aby se vaše interní síť a uživatelé nestali oběťmi stále rostoucího počtu útoků na doménová jména a jejich překlad. Komunikace s DNS servery prochází výhradně přes DNS proxy, která kontroluje správný překlad dotazovaného jména. Kompletně integrovaná kontrola odchozí i příchozí elektronické pošty zahrnuje ochranu proti spamům, virům, phishingovým útokům a jiným hrozbám.

 

Řízení bezpečnostní politiky

Kernun UTM se vyznačuje vysokou mírou flexibility při nastavení bezpečnostních politik od jednoduchých pravidel stavové inspekce až po sofistikované řízení na úrovni aplikačních protokolů. Pravidla bezpečnostních politik tak mohou být vázaná na konkrétního uživatele, skupinu, pracovní tým včetně autentizace uživatelů na terminálových serverech.

Autentizace uživatelů

Kernun UTM podporuje širokou škálu autentizačních mechanizmů jako jsou Active Directory, Kerberos, LDAP, RADIUS, případně konfiguraci na stávající autentizační infrastrukturu. Pravidla vázaná na konkrétního uživatele či skupinu umožňují uplatnění bezpečnostních politik pro různé pracovní týmy včetně autentizace uživatelů na terminálových serverech.

Bezpečný vzdálený přístup

Kernun UTM poskytuje uživatelům bezpečný a flexibilní vzdálený přístupu k vnitropodni­kovým zdrojům a službám. Stejně tak umožňuje bezpečné propojení firemních poboček pomocí šifrovaných VPN tunelů.

Centrální správa a monitoring

Díky centrální správě poskytuje Kernun UTM detailní reporting a nabízí přehled o veškeré komunikaci v interní síti s přesností na organizaci, geografickou jednotku, skupinu zaměstnanců či jednotlivce. Administrace navíc umožňuje interaktivně zadávat požadavky na jednotlivé typy výsledků z pravidelně generovaných statistik. Výsledky se zobrazují v podobě přehledných grafů a statistik, které lze využít pro strategické řízení informační bezpečnosti.

 

 

Modely produktové řady


 

Produkt i služba

Certifikační autorita

Důležitou součástí řízení bezpečnosti je správa certifikační autority, což v praxi znamená generování přístupových certifikátů. S využitím služby certifikační správy již nebudete závislí na vašem interním zaměstnanci. Nemusíte řešit jeho případný odchod nebo jiné komplikace, které mohou mít vliv na bezpečný a kontinuální provoz vaší interní sítě. Vše je zajištěno naší certifikační správou.

Servis i svěřená správa až 24 x 7

Poskytujeme nejen samotný produkt Kernun UTM, ale také služby, díky nimž je bezpečnost skutečně komplexní. Jedná se především o technickou podporu a svěřenou správu v režimu (8 × 5 nebo 24 × 7). Mimořádně ekonomicky výhodná se ukazuje svěřená správa 8 × 5, díky níž zákazníkovi často odpadá nutnost zaměstnávat vlastního technika. Součástí svěřené správy je také okamžitá servisní reakce dle pevně stanoveného časového limitu či oprava v místě instalace.

Podpora virtualizace a financování

Kernun UTM, stejně jako ostatní produkty, nabízíme ve formě jednorázové či měsíční licence. To umožňuje mimo jiné hradit náklady na bezpečnostní produkty z investičních nebo provozních finančních prostředků. Kernun UTM lze provozovat i ve virtuálním prostředí. Investice je pak nižší o cenu fyzického hardwaru a navíc je virtualizace šetrná i z pohledu úspory energie.

 

 

Zajímá vás to?

Objednejte si konzultační schůzku: info@remove-this.kernun.cz

Rádi připravíme bezpečnostní řešení síťové infrastruktury i pro vaši organizaci.

 

 

 

Produktový list

KERNUN UTM, vše v jednom,
kde nic nechybí.

 

Případová studie

Ve finančním sektoru se selhání nepřipouští. KERNUN UTM spolehlivě chrání Home Credit.

 

IT bezpečná firma

Bezpečnostní systémy KERNUN přináší systémovou podporu pro strategické řízení IT bezpečnosti.