ICT & Security 2014 – Kam směřuje naše bezpečnost

KERNUN se prezentoval mezi hlavními partnery odborného semináře bezpečnosti.
Seminář ICT & Security bývá již tradičně ideální příležitostí pro podnikové manažery, záměrně nejen z oblasti IT právě proto, aby se společně naučili bavit o bezpečnosti jako prvku podpory byznysu jejich podniku. Jak mají vnímat podnikovou bezpečnost, proč chránit svoji infrastrukturu a data, na co se zaměřit, jaké jsou hlavní důvody ochrany IT a nejdůležitější podmínky pro dosažení bezpečnosti z lidského, procesního i technologického hlediska.

 

Z prezentace Romana Pavlíka vybíráme

 

Svět informačních technologií prošel výraznou proměnou
Dynamickou řadou narostl zejména počet uživatelů. Už nejsou pouze správci sítí a řádkový terminál. Bezpečnostní systémy dnes chtějí efektivně využívat všichni, kdo si uvědomili, jak cenné informace a data mohou získat pro odpovědné řízení firemních procesů.

 

Bezpečnost však není komodita a nelze ji proto obětovat za jednoduchost

Jsem přesvědčen, že rizika ve světě IT se již dnes více orientují na konkrétní cíle. Dnes již zdaleka neplatí tvrzení, že pro vás budou bezpečnostní systémy, které používá Bílý dům či „US Army“ těmi nejvhodnějšími. Jsou zde aplikačně specifické regiony, odlišné chovaní uživatelů i jiná bezpečnostní rizika a hrozby. Cesta směřuje k místním aplikacím. Je správné se ptát jaké výhody přinese dané řešení mně, v mém konkrétním prostředí, procesech, firemní kultuře a nesmíme zapomenout ani na legislativní rámec v ČR.

 

KERNUN se změn nebojí

Naše řešení jsou živá, pružně je dokážeme přizpůsobit neustále se měnícím podmínkám, aktuálním hrozbám a poznatkům. Soustředíme se také na vysokou efektivitu a přínos pro koncového uživatele. O každý produkt se navíc staráme po celou dobu životnosti od jeho vývoje, přes implementaci u zákazníka až po svěřenou správu a servis. Bezpečnost vnímáme jako proces, o který je nutné se starat dlouhodobě a cíleně.

Závěrečná zpráva z konference ICT & Security 2014

Chcete vědět více o řešeních Kernun

Publikované články o technologii Kernun

Produktové listy Kernun

Případové studie Kernun Case Study

Přehled produktů Kernun

Distributoři Kernun

Reselleři Kernun