Konference Kernun Security Notes

20. 10. 2011, Konferenční centrum CITY, Praha

     

 

Hlavními tématy konference Kernun Security Notes byly firewally nové generace vhodné pro Českou republiku a také filtrace webového obsahu, která může nejedné organizaci přinést mnoho pozitivního, od zvýšení bezpečí, až po zefektivnění práce zaměstnanců.

 

Úvodní slovo patřilo řediteli společnosti Trusted Network Solutions, a.s., panu Romanu Pavlíkovi. V krátkosti představil odlišný přístup společnosti k IT bezpečnosti a vysvětlil, proč je tak důležité lokalizovat řešení přímo pro prostředí, ve kterém bude dané řešení nasazeno. Videozáznam celé prezentace nejdete níže.

 

Následující řečník, pan Radek Smolík bezpečnostní konzultant a architekt mnoha bezpečnostních řešení pro mnoho státních i nestátních organizací pojal svůj čas více než prakticky. Během jeho prezentace jsme se mohli seznámit s rozdílností českého a zahraničního IT prostředí, souvisejícími hrozbami a také způsoby, jak je třeba se těmto hrozbám bránit a proč.

 

Představení chytrého českého webfiltru Kernun Clear Web, který
je na našem trhu už několik let a těší se mezi zákazníky velké oblibě si vzali nastarosti pánové Stanislav Trtek (Channel Manager) a Karol Kubanda (Pre-sales Engineer) z TNS. Na několika praktických ukázkách a příkladech bylo více než výmluvně vysvětleno, proč je český webfiltr v českém prostředí neporovnatelně účinnější než univerzální webfiltry světových výrobců.

Videozáznam konference