TNS je držitelem certifikátu NBÚ ČR o bezpečnostní způsobilosti

úterý 15. května 2012 11:33
Společnost Trusted Network Solutions, a. s. je od 3. května 2012 držitelem certifikátu NBÚ ČR o bezpečnostní způsobilosti podle § 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Certifikát NBÚ ČR: stupeň utajení DŮVĚRNÉ

Toto osvědčení důvěryhodné firmy vydané Národním bezpečnostním úřadem České republiky, umožňuje společnosti TNS přístup k utajovaným informacím, stupně utajení DŮVĚRNÉ. Jedná se o oficiální certifikát, kterým ČR veřejně osvědčuje, že soukromé osoby (právnické i fyzické) jsou bezpečnostně spolehlivé a důvěryhodné. Mohou jim být svěřeny citlivé informace příslušného stupně utajení v rámci spolupráce na obchodních projektech.

Bezpečnostní prověrka organizace

Společnost TNS úspěšně splnila všechna potřebná kritéria a požadavky k získání důvěryhodného osvědčení firmy. Bezpečnostní prověrka v praxi znamená prověření systému práce s utajovanými informacemi. V dnešní době se požadavky na bezpečnostní prověrku objevují nejenom v rámci státního sektoru. Také soukromé subjekty si pečlivě chrání své informace.

Důvěryhodnost na prvním místě

Důvěryhodnost je v současnosti velmi důležitý faktor, který ovlivňuje správný výběr společností a osob při vzájemné spolupráci. Rovněž zahraniční instituce respektují potvrzení NBÚ a platné osvědčení důvěryhodné firmy je pro ně zárukou dostatečné profesionální, ekonomické i personální úrovně.

TNS: specialista na bezpečnost počítačových sítí

Společnost TNS patří mezi přední české IT společnosti s více než desetiletými zkušenostmi v oblasti bezpečnosti počítačových sítí. Zaměřuje se na ochranu dat a informací. Poskytuje odborné konzultační služby zaměřené na analýzu a řízení rizik, bezpečnostní politiku a ochrana informací. Dále nabízí diagnostiku sítě a Managed Services.

TNS: producent bezpečnostních Appliance Kernun

Společnost TNS je producentem bezpečnostních řešení Kernun. Vlajkovou lodí jsou produkty Kernun Clear Web, Kernun UTM a Kernun Firewall+, zaměřené zejména na specifické hrozby českého Internetu. Kernun již používají významné české instituce a společnosti z oblasti veřejné správy, bankovnictví i průmyslu.