Kybernetický zákon účinný již od 1. ledna 2015

pátek 31. října 2014 08:13
Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. je platný a účinný od 1. 1. 2015. Bude se vás kybernetický zákon týkat a jaké povinnosti musíte splňovat?

 

Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb.
Orgány a osoby, kterým se ukládají povinnosti

Kdo jsou orgány a osoby, kterým se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti

a) poskytovatel služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť elektronických komunikací, pokud není orgánem nebo osobou podle písmene b),

b) orgán nebo osoba zajišťující významnou síť, pokud nejsou správcem komunikačního systému podle písmene d),

c) správce informačního systému kritické informační infrastruktury,

d) správce komunikačního systému kritické informační infrastruktury a

e) správce významného informačního systému.

Povinnosti

Zákon a návrh Vyhlášky předepisují povinnosti správcům informačních nebo komunikačních systémů kritické informační infrastruktury, správcům významných informačních systémů a správcům významných sítí: v případě oslovení opatřením obecné povahy do 30 dnů nahlásit kontaktní údaje a následně do jednoho roku implementovat organizační
a technická opatření.

 

Bude se vás kybernetický zákon týkat?
Zadejte si odborný posudek

Etapa 1: Analýza současného stavu

• Detailní srovnání legislativních požadavků a reálného stavu IS

• Kontrola organizačních a technických opatření, která jsou již zavedena

• Odborný posudek a doporučení pro dosažení souladu s legislativou

Výsledkem první etapy je odborný posudek, zda se vás povinnosti vyplývající ze Zákona o kybernetické bezpečnosti týkají a v jaké míře, včetně formulace nápravných opatření a podrobných doporučení dalšího postupu tak, aby bylo dosaženo souladu s legislativou.

Mám zájem o vypracování odborného posudku: kybernetickyzakon@remove-this.tns.cz

Telefon: +420 545 423 160

Více o konzultačních službách IT bezpečnosti: www.TNS.cz