IT bezpečnost přináší podporu business procesů

„Bez relevantních informací dokladovaných na reálných datech budete jen těžko prezentovat své návrhy, obhajovat organizační změny a plánovat efektivitu firemních procesů. Pohled do internetové komunikace a síťového provozu vám taková data přináší," říká Karol Kubanda, produktový manažer
Kernun Business Intelligence.

KOMORA.cz článek ve formátu PDF

Informační bezpečnost plní očekávání nových uživatelů

Účinné zabezpečení počítačové infrastruktury firemní sítě patří v současnosti ke standardu každé úspěšné společnosti. Bezpečnostní systémy však musí navíc poskytovat informace využitelné k odpovědnému a strategickému rozhodování. Už nejsou pouze administrátoři a expertní pracovníci ICT oddělení. Poskytovaná data jsou dnes strategicky důležitá pro široké spektrum manažerských rolí. Nejen správce sítě, ale také bezpečnostní manažer, auditor, finanční ředitel či personalista, ti všichni je dnes mohou využívat mnohem efektivněji. A to je směr, který nabízíme také našim uživatelům. „Nevnímejte IT bezpečnost pouze jako povinný ochranný prvek, ale začněte plně využívat také její vysokou přidanou informační hodnotu."

 

Bezpečný internet jako zdroj informací

Přístup na web dnes tvoří až 90 % veškeré komunikace vnitřní sítě s internetem a tak systematický dohled musí být nedílnou součástí informační bezpečnosti celé organizace. Před časem jsme úspěšně vyvinuli vlastní webový filtr Kernun Clear Web, který je orientován na bezpečnostní hrozby českého internetového prostředí. Cíleně se zaměřuje na webové stránky, které uživatelé skutečně navštěvují a třídí je do filtračních kategorií podle jejich webového obsahu. Díky této unikátní vlastnosti zpětného reportingu vyniká vysokou přesností filtrace, která dosahuje až 98% úspěšnost. Systém navíc uchovává veškeré záznamy síťové komunikace, provádí statistickou analýzu a vytváří interaktivní grafické reporty, které lze jednoznačně označit za strategická aktiva využitelná v rozhodovacích procesech.

Blíže k jádru poskytovaných dat

Detailní analýza však nemusí být vůbec jednoduchá a bez kvalitního nástroje reportingu je dokonce značně nekonformní. „Měli jsme kvalitní databázi síťového provozu, ale chtěli jsme nabídnout něco víc. Otevřít data širšímu spektru uživatelů, kterým přinese přidanou hodnotu nad rámec bezpečnosti.“ Díky naší koncepční spolupráci s výzkumnými laboratořemi Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně jsme mohli pomýšlet na vývoj analytického nástroje, který by nad našimi záznamy utvářel sofistikovaný reporting. Spolupráce nám umožnila aplikovat nejnovější poznatky z oblasti bezpečnosti a umělé inteligence. To byl zásadní předpoklad pro vývoj našeho nového analytického a reportovacího nástroje.

Kernun Business Intelligence

Možnost definovat a zobrazit, co vás z databáze datového toku webového provozu skutečně zajímá, je klíčovou vlastností Kernun Business Intelligence. Ten dokáže efektivně filtrovat a proaktivně poskytovat požadované informace, upozorní, na co se dívat, na co se zaměřit a co podrobit detailnější analýze. Nabízí nové pohledy dovnitř organizace, do jejich procesů, komunikačních vztahů a zobrazí je v logických souvislostech. Díky těmto strukturovaným reportům získáváte klíčovou systémovou podporu pro strategická rozhodnutí. A to nejen z pohledu bezpečnostní analýzy, ale také z pohledu řízení a plánování investic, udržitelnosti nastavených procesů nebo řízení lidských zdrojů.

Podpora klíčovým manažerům

Navíc si představte, že reporty mohou být vyprofilované obsahově a distribuovány adresně dle jednotlivých rolí. Bezpečnostního manažera bude jistě zajímat reporting incidentů, zachycených virů, vyhledávání anomálií a „vydolování“ jejich souvislostí. Administrátorům budou adresovány zprávy o využívání jednotlivých systémů, sledování zátěže, objemy přenášených dat, dostupnost kritických aplikací, to vše v reálném čase s predikcí dalšího vývoje. Projektový manažer může chtít sledovat např. vztahovou komunikaci uvnitř organizace, poboček, oddělení, pracovních týmů, a zda nastavené procesy spolupráce fungují. Marketing naopak ocení report s vyhodnocením zvýšeného přístupů na interní webové stránky s právě probíhající reklamní kampaní. A nesmíme zapomenout ani na klíčovou úlohu personalistiky. Správně vyhodnotit zvýšený přístup klíčového zaměstnance na webové servery personálních agentur a umět včas zareagovat může zásadním způsobem ovlivnit budoucí směr či stagnaci celé organizace.

 

Pohled do internetové komunikace a síťového provozu tak přináší skutečnou zpětnou vazbu, která nabízí systémovou podporu pro strategická rozhodnutí. Všichni přitom čerpají ze stejné databáze, na kterou Kernun Business Intelligence nazírá očima klíčových manažerů.