Krajský úřad Jihomoravského kraje úspěšně filtruje obsah webu. Vždyť zastavit internetové problémy je tak snadné.

OBEC & FINANCE – Veřejná správa online 1/2012 - Tisková verze (PDF)

Počet nových virů objevených každý den překročil loni hranici jednoho sta tisíc. Nejméně dvě procenta obsahu webu jsou uživatelům potenciálně nebezpečná. Internetové podvody rostou meziročně o neuvěřitelných 8000 procent. Tyto a mnohé další statistiky jednoznačně říkají: proud dat z internetu musíme řídit, jinak se velmi rychle dočkáme nemilého překvapení.

 

Třídím, třídíš, třídíme

Jak ale vzít kormidlo internetového provozu pevně do svých rukou? Stránek jsou miliardy, každý den se objevují milióny nových a obsah stávajících je doplňován. Pro představu: na server YouTube je každou minutu nahráno 48 hodin videosekvencí. Kdybychom chtěli vidět vše, co sem uživatelé vloží během jediného dne, potřebovali bychom k tomu osm let života! Čím dál vyhledávanějšími nástroji pro řízení internetového provozu jsou filtry webového obsahu. Jedná se
o nástroje, které třídí webové stránky a k uživateli tak pouští jen to, co považují za bezpečné. Vyhodnocují přitom na základě seznamu povolených webových stránek (tzv. whitelist) stejně jako seznamu zakázaných webů (blacklist).
A samozřejmě musí počítat s variantou, že ne všechny stránky jsou zatříděné či zatříditelné. Jejich princip je jednoduchý: odstraňují problémy tím, že uživatele pouští jen tam, kam vpuštěni být mají. V reálném světě taky nemá každý zaměstnanec klíče od všech dveří v organizaci.

Bezpečnost + produktivita = peníze

Použití filtrů webového obsahu má několikerý přínos. Především zvyšuje bezpečnost: nejlepší bezpečnostní incident je totiž takový, který se vůbec nestane. Pokud je nebezpečná stránka zablokovaná, nemůže způsobit potíže. Dalším přínosem je zvýšení produktivity práce: uživatelé mají tendenci v menší či větší míře navštěvovat v pracovní době stránky, které ke své práci nepotřebují (vyřizování soukromých e-mailů a záležitostí, internetové nákupy, zábava,
v extrémních případech pornografie apod.). Právě v tomto jim filtr webového obsahu brání. Zvýšení produktivity je dosaženo i tím, že potlačením nežádoucího provozu dochází ke zrychlení provozu sítě. Nakonec je tu důsledek ekonomický: pokud tvoří „soukromé“ aktivity v síti nějaké organizace třeba třetinu provozu (jak praxe ukazuje, jde o velmi střízlivý příklad), pak to znamená, že zcela zbytečně platíme rychlejší internetové připojení a některá zařízení v síti jsou zcela zbytečná nebo přinejmenším předimenzovaná.

Webový filtr pro český internet

Výše uvedené argumenty přiměly Krajský úřad Jihomoravského kraje, aby se pro filtrování webového obsahu rozhodl.
Z mnoha dostupných řešení si nakonec zvolil produkt Kernun Clear Web. Jako jediný na trhu se totiž orientuje na „český internet“. To samozřejmě není technický pojem, ale pouze respektování určitých domácích zvyků a návyků. Aneb třeba americký uživatel pochopitelně navštěvuje jiné webové stránky a má jiné potřeby, než uživatel v České republice. Není to jen marketingové vábení, protože praxe ukazuje, že zatímco „běžný“ filtr webu od renomovaného světového výrobce dosáhne úspěšnosti 70 až 80 procent, Kernun Clear Web bez problémů překračuje 98 procent. A to už je citelný rozdíl. Kernun Clear Web je navíc velmi pružný: umožňuje nastavovat pravidla individuálně. Je evidentní, že každé oddělení či dokonce jednotlivec mají jiné pracovní potřeby a právě toto lze v nastavení velmi snadno zhodnotit. Zvolené řešení provádí nejen kontrolu v reálném čase, ale také nabízí možnost analýzy chování konkrétního uživatele, oddělení či jiné vybrané skupiny až šest měsíců zpětně. V případě bezpečnostního incidentu tak nabízí dostatečně průkazný materiál pro pochopení celé situace.

Varovný prst stačí

Zajímavý je také způsob, jakým si Kernun Clear Web poradí se situací, kdy uživatel potřebuje navštívit nějakou webovou stránku, která není povolená. K čemuž samozřejmě čas od času dochází. Aby nebylo nutné obtěžovat administrátora, existuje funkce „Bypass“: ta na nějaký čas přístup na dotyčnou stránku povolí. Ovšem je to zaznamenáno a celý úkon tak jde k zodpovědnosti uživatele. Ten si tak dobře rozmyslí, zdali bude schopen návštěvu dotyčné stránky zdůvodnit plněním pracovních povinností. Bypass funguje lépe, než možná čekáte. Krajský úřad Jihomoravského kraje má přibližně 700 uživatelů, kteří v jednom jediném lednovém dni roku 2012 celkem 8128krát požadovali vstup na nepovolené stránky. Po zobrazení volby Bypass a varování, že na ně vstupují na vlastní zodpovědnost, si plných 65 procent návštěvu těchto stránek rozmyslelo. Jihomoravský kraj přitom není jediný, kdo objevil a využívá výhody řešení Kernun Clear Web. Desítky referencí ze státního i soukromého sektoru jasně vypovídají, že při sázce na něj se vydáváte na správnou cestu.

Související odkazy

Webový filtr Kernun Clear Web
Produktový list Kernun Clear Web (PDF)
Case Study Kernun Clear Web na KÚ JMK (PDF)

 

 Zpět na přehled publikovaných článků