Návody Kernun Clear Web

Instalace Kernun Clear Web 4.3.6 do Citrix XenServer 7.5

Návod pro instalaci Kernun Clear Web 4.3.6 na Citrix XenServer 7.5 pomocí Citrix XenCenter verze 7.5.

 

1. Příprava

1.1 Stáhněte si instalační disk iso pomocí URL a autentizačních údajů, které získáte od výrobce, distributora nebo partnera produktu Kernun Clear Web spolu s licenčním souborem.

URL k instalačnímu disku vhd: např. https://www.kernun.cz/sw/kcw/kernun_clear_web-040306h00.201806221236.amd64-base-031101h00.201806211317.amd64.iso

Login pro autentizaci: např. kcw-zakaznik

Heslo pro autentizaci: např. *****

Licenční soubor: např. license.dat-zakaznik-12345

1.2 Připravte si následující údaje pro nasazení Kernun Clear Web do vaší sítě:

Hostitelské jméno, pod kterým budete Kernun Clear Web identifikovat ve vaší síti: např. kcw.example.int

IP adresu síťového rozhraní a masku (CIDR), na kterém bude zařízení komunikovat: např. 192.162.150.99/24

Adresu výchozí brány pro komunikaci s internetem: např. 192.168.150.1

IP adresu primárního doménového serveru pro překlad doménových jmen na IP adresy: např. 192.168.150.1

Webový prohlížeč (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer). Nové heslo pro administrátora: *****

1.3 Požadavky na virtuální zařízení:
Do 150 uživatelů - 2 CPU 4 GB RAM 120 GB HDD
Do 750 uživatelů - 4 CPU 8 GB RAM 240 GB HDD
Do 2 000 uživatelů - 6 CPU 16 GB RAM 360 GB HDD
Nad 2 000 uživatelů - 8 CPU 24 GB RAM 480 GB HDD

 

2. Nasazení do Citrix XenServer 7.5

2.1 Pomocí Citrix XenCenter zvolte server, na kterém chcete Kernun Clear Web provozovat a vyberte možnost New VM ...

2.2 Pro Template vyberte možnost Other install media a následně vyplňte název virtuálního stroje. V kroku Installation Media zvolte kernun_clear_web-040306h00.201806221236.amd64-base-031101h00.201806211317.amd64.iso uložené v existující ISO library nebo vytvořte novou ISO library s instalačním médiem například pomocí Windows File Sharing. Zvolte umístnění na vybraný XenServer přidělte dostatečné množství paměti a procesorů podle licenčních podmínek Kernun a vytvořte dostatečně velký virtuální disk a vyberte správné síťové rozhraní. (Doporučené hodnoty jsou uvedeny v bodě 1.3 tohoto návodu.)

 

2.3 Po úspěšném vytvoření a startu virtuálního serveru Kernun Clear Web se přepněte do konzole a proveďte instalační proces. Lze použít výchozí nastavení nebo můžete upravit nastavení velikosti jednotlivých diskových oddílů. Pro nastavení síťových a systémových parametrů použijte údaje připravené v bodu 1.2 tohoto návodu. Po instalaci odstraňte instalační disk a následně spusťte virtuální server.  

3 První přihlášení a konfigurace

3.1 Přihlaste se pomocí prohlížeče na Kernun Clear Web např. https://192.168.150.99 pod uživatelem admin a heslem zadaným v průběhu instalace.

3.2 Je nutné nahrát platnou licenci, nastavit primární DNS server, zkontrolovat zadané údaje a aktivovat konfiguraci.