Návody Kernun Clear Web

Instalace Kernun Clear Web 4.3.6 do MS Hyper-V na Win 10 Pro

Návod pro instalaci Kernun Clear Web 4.3.6 na MS Hyper-V na Windows 10 Pro pomocí Správce technologie Hyper-V.

 

1. Příprava

1.1 Stáhněte si instalační disk iso pomocí URL a autentizačních údajů, které získáte od výrobce, distributora nebo partnera produktu Kernun Clear Web spolu s licenčním souborem.

URL k instalačnímu disku vhd: např. https://www.kernun.cz/sw/kcw/kernun_clear_web-040306h00.201806221236.amd64-base-031101h00.201806211317.amd64.iso

Login pro autentizaci: např. kcw-zakaznik

Heslo pro autentizaci: např. *****

Licenční soubor: např. license.dat-zakaznik-12345

1.2 Připravte si následující údaje pro nasazení Kernun Clear Web do vaší sítě:

Hostitelské jméno, pod kterým budete Kernun Clear Web identifikovat ve vaší síti: např. kcw.example.int

IP adresu síťového rozhraní s maskou (CIDR), na kterém bude zařízení komunikovat: např. 192.168.150.99/24

Adresu výchozí brány pro komunikaci s internetem: např. 192.168.150.1

IP adresu primárního doménového serveru pro překlad doménových jmen na IP adresy: např. 192.168.150.1

Webový prohlížeč (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer). Nové heslo pro administrátora: *****

1.3 Požadavky na virtuální zařízení:
Do 150 uživatelů - 2 CPU 4 GB RAM 120 GB HDD
Do 750 uživatelů - 4 CPU 8 GB RAM 240 GB HDD
Do 2 000 uživatelů - 6 CPU 16 GB RAM 360 GB HDD
Nad 2 000 uživatelů - 8 CPU 24 GB RAM 480 GB HDD

 

 

2. Nasazení do MS Hyper-V na Win 10 Pro

2.1 V nastaveních Funkce systému Windows zapněte podporu Hyper-V. Následně je vyžadovaný restart zařízení.

2.2 Pomocí Správce technologie Hyper-V vytvořte nový přepínač virtuální sítě pro připojení virtuálního zařízení do vaši sítě.

2.3 Pomocí Správce technologie Hyper-V vytvořte nový virtuální počítač. Vyplňte název virtuálního počítače. Vyberte generaci virtuálního počítače, nastavte dostatečné množství paměti, vyberte správné síťové rozhraní a vytvořte dostatečně velký virtuální pevný disk. (Doporučené hodnoty jsou uvedeny v bodě 1.3 tohoto návodu.) V možnostech instalace zvolte soubor bitové kopie ISO kernun_clear_web-040306h00.201806221236.amd64-base-031101h00.201806211317.amd64.iso.

!!! POZOR vyberte generaci 1. Inštalačka aktuálně nepodporuje UEFI.

 

2.4 Nastavte spávný počet procesorů podle licenčních podmínek Kernun a doporučení z bodu 1.3.

2.5 Po úspěšném vytvoření a startu virtuálního serveru Kernun Clear Web se přepněte do konzole a proveďte instalační proces. Lze použít výchozí nastavení nebo můžete upravit nastavení velikosti jednotlivých diskových oddílů. Pro nastavení síťových a systémových parametrů použijte údaje připravené v bodu 1.2 tohoto návodu. Po instalaci odstraňte instalační disk a následně spusťte virtuální server.  

3 První přihlášení a konfigurace

3.1 Přihlaste se pomocí prohlížeče na Kernun Clear Web např. https://192.168.150.99 pod uživatelem admin a heslem zadaným v průběhu instalace.

3.2 Je nutné nahrát platnou licenci, nastavit primární DNS server, zkontrolovat zadané údaje a aktivovat konfiguraci.