Návody Kernun Clear Web

Instalace Kernun Clear Web 4.3.6 do Oracle VM VirtualBox 5.2.12

Návod pro instalaci Kernun Clear Web 4.3.6 na Oracle VM VirtualBox 5.2.12

 

1. Příprava

1.1 Stáhněte si instalační disk iso pomocí URL a autentizačních údajů, které získáte od výrobce, distributora nebo partnera produktu Kernun Clear Web spolu s licenčním souborem.

URL k instalačnímu disku vhd: např. https://www.kernun.cz/sw/kcw/kernun_clear_web-040306h00.201806221236.amd64-base-031101h00.201806211317.amd64.iso

Login pro autentizaci: např. kcw-zakaznik

Heslo pro autentizaci: např. *****

Licenční soubor: např. license.dat-zakaznik-12345

1.2 Připravte si následující údaje pro nasazení Kernun Clear Web do vaší sítě:

Hostitelské jméno, pod kterým budete Kernun Clear Web identifikovat ve vaší síti: např. kcw.example.int

IP adresu síťového rozhraní a masku (CIDR), na kterém bude zařízení komunikovat: např. 192.168.150.99/24

Adresu výchozí brány pro komunikaci s internetem: např. 192.168.150.1

IP adresu primárního doménového serveru pro překlad doménových jmen na IP adresy: např. 192.168.150.1

Webový prohlížeč (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer). Nové heslo pro administrátora: *****

1.3 Požadavky na virtuální zařízení:
Do 150 uživatelů - 2 CPU 4 GB RAM 120 GB HDD
Do 750 uživatelů - 4 CPU 8 GB RAM 240 GB HDD
Do 2 000 uživatelů - 6 CPU 16 GB RAM 360 GB HDD
Nad 2 000 uživatelů - 8 CPU 24 GB RAM 480 GB HDD

 

2. Nasazení do Oracle VM VirtualBox 5.2.12

2.1 Pomocí Správce Oracle VM VirtualBox zvolte možnost Nový a v oknu Vytvoření virtuálního počítače zvolte možnost Expertní režim. Zadejte název virtuálního počítače, vyberte typ BSD a verzi FreeBSD (64-bit). Nastavte velikost paměti a vytvořte virtuální pevný disk s parametry podle doporučení z bodu 1.3

2.2 V nastaveních nově vytvořeného virtuálního počítače nastavte v sekci Systém počet processorů podle zakoupené licence. V sekci Síť nastavte správně parametry síťové karty podle vaší síťové infrastruktury. Následně v sekci Úložiště vyberte do optické mechaniky soubor kernun_clear_web-040306h00.201806151624.amd64-base-031100h00.201806111345.amd64.iso a můžete spustit virtuální počítač.

 

2.3 Po úspěšném startu virtuálního serveru Kernun Clear Web proveďte v konzole instalační proces. Lze použít výchozí nastavení nebo můžete upravit nastavení velikosti jednotlivých diskových oddílů. Pro nastavení síťových a systémových parametrů použijte údaje připravené v bodu 1.2 tohoto návodu. Po instalaci odstraňte instalační disk a následně spusťte virtuální server.  

3 První přihlášení a konfigurace

3.1 Přihlaste se pomocí prohlížeče na Kernun Clear Web např. https://192.168.150.99 pod uživatelem admin a heslem zadaným v průběhu instalace.

3.2 Je nutné nahrát platnou licenci, nastavit primární DNS server, zkontrolovat zadané údaje a aktivovat konfiguraci.