Návody Kernun Clear Web

Instalace Kernun Clear Web 4.3.6 do VMware ESXi 6.5

Návod pro instalaci Kernun Clear Web 4.3.6 na VMware ESXi 6.5 pomocí webového rozraní.

 

1. Příprava

1.1 Stáhněte si instalační disk iso pomocí URL a autentizačních údajů, které získáte od výrobce, distributora nebo partnera produktu Kernun Clear Web spolu s licenčním souborem.

URL k instalačnímu disku vhd: např. https://www.kernun.cz/sw/kcw/kernun_clear_web-040306h00.201806221236.amd64-base-031101h00.201806211317.amd64.iso

Login pro autentizaci: např. kcw-zakaznik

Heslo pro autentizaci: např. *****

Licenční soubor: např. license.dat-zakaznik-12345

1.2 Připravte si následující údaje pro nasazení Kernun Clear Web do vaší sítě:

Hostitelské jméno, pod kterým budete Kernun Clear Web identifikovat ve vaší síti: např. kcw.example.int

IP adresu síťového rozhraní a masku (CIDR), na kterém bude zařízení komunikovat: např. 192.168.150.99/24

Adresu výchozí brány pro komunikaci s internetem: např. 192.168.150.1

IP adresu primárního doménového serveru pro překlad doménových jmen na IP adresy: např. 192.168.150.1

Webový prohlížeč (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer). Nové heslo pro administrátora: *****

1.3 Požadavky na virtuální zařízení:
Do 150 uživatelů - 2 CPU 4 GB RAM 120 GB HDD
Do 750 uživatelů - 4 CPU 8 GB RAM 240 GB HDD
Do 2 000 uživatelů - 6 CPU 16 GB RAM 360 GB HDD
Nad 2 000 uživatelů - 8 CPU 24 GB RAM 480 GB HDD

 

2. Nasazení do VMware ESXi 6.5

2.1 Pomocí webového rozhraní zvolte server, na kterém chcete Kernun Clear Web provozovat, pomocí Create / Register VM vyberte možnost Create a new virtual machine.

2.2 Vyplňte název virtuálního stroje a zvolte FreeBSD (64-bit) za Guest OS version. Zvolte umístnění na datastore, nastavte dostatečné množství paměti a procesorů podle licenčních podmínek Kernun a vytvořte dostatečně velký virtuální disk a vyberte správné síťové rozhraní. (Doporučené hodnoty jsou uvedeny v bodě 1.3 tohoto návodu.) Přidejte virtuální CD/DVD mechaniku pomocí Add other device a zvolte kernun_clear_web-040306h00.201806221236.amd64-base-031101h00.201806211317.amd64.iso.

2.3 Po úspěšném vytvoření a startu virtuálního serveru Kernun Clear Web se přepněte do konzole a proveďte instalační proces. Lze použít výchozí nastavení nebo můžete upravit nastavení velikosti jednotlivých diskových oddílů. Pro nastavení síťových a systémových parametrů použijte údaje připravené v bodu 1.2 tohoto návodu. Po instalaci odstraňte instalační disk a následně spusťte virtuální server.  

3 První přihlášení a konfigurace

3.1 Přihlaste se pomocí prohlížeče na Kernun Clear Web např. https://192.168.150.99 pod uživatelem admin a heslem zadaným v průběhu instalace.

3.2 Je nutné nahrát platnou licenci, nastavit primární DNS server, zkontrolovat zadané údaje a aktivovat konfiguraci.