Návody Kernun Clear Web

Nasazení Kernun Clear Web 4.3.6 pomocí OVF šablony do Citrix XenServer 7.5

Návod pro nasazení Kernun Clear Web 4.3.6 pomocí OVF šablony do Citrix XenServer 7.5

 

1. Příprava
1.1 Stáhněte si OVF template pomocí URL a autentizačních údajů, které získáte od výrobce, distributora nebo partnera produktu Kernun Clear Web spolu s licenčním souborem.
URL k OVF template: např. https://www.kernun.cz/sw/kcw/kernun_clear_web-040306h00.201806221236.amd64.ova
Login pro autentizaci: např. kcw-zakaznik
Heslo pro autentizaci: např. *****
Licenční soubor: např. license.dat-zakaznik-12345
1.2 Připravte si nasledujíci údaje pro nasazení Kernun Clear Web do vaší sítě:

Hostitelské jméno, pod kterým budete Kernun Clear Web identifikovat ve vaší síti: např. kcw.example.com
IP adresu síťového rozhraní, na které bude zařízení komunikovat: např. 192.168.150.99/24
Adresu výchozí brány pro komunikaci s internetem: např. 192.168.150.1
IP adresu primárního doménového serveru pro překlad doménových jmen na IP adresy: např. 192.168.150.1
Webový prohlížeč (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer). Nové heslo pro administrátora: *****

1.3 Virtuální zařízení nasazené pomocí OVF šablony je vhodné pro testovací účely v síti do 150 uživatelů - 2 CPU 4 GB RAM 120 GB HDD. Pro produkční nasazení doporučujeme instalaci pomocí ISO.


2. Nasazení do Citrix XenServer 7.5
2.1 Pomocí Citrix XenCenter zvolte server, na kterém chcete Kernun Clear Web provozovat a vyberte možnost Import ...

 

2.2 Nastavte cestu k OVF Template kernun_clear_web-040306h00.201806221236.amd64.ova a pokračujte ve wizzardu. Zvolte umístnění na vybraný XenServer, správné úložiště pro disk a vyberte správné síťové rozhraní.

2.4. Vyčkejte úspěšného dokončení procesu: Deploying Kernun Clear Web - Completed Succesfully

3. První přihlášení
3.1 Zapněte virtuální appliance Kernun Clear Web

3.2 Přepněte se na konzoli a přihlaste se jako root/admin

3.3 Po zprovoznění ve virtuálním prostředí má Kernun výchozí IP adresu 192.168.1.2 (maska 255.255.255.0) Pro spuštění konfigurace pomocí webového rozhraní si buď konfigurační PC dočasně nastavíte na IP adresu z tohoto rozsahu a nebo na textové konzoli Kernunu změníte jeho IP adresu pomocí příkazu ifconfig: ifconfig [nazev_rozhrani] inet [ipadresa] např. ifconfig xn0 inet 192.168.150.99 tato adresa je přiřazena dočasně - pro přístup na webové administrační rozhraní, tam si pak nastavíte požadované parametry sítě dle bodu 1.2.

3.4 Přihlaste se pomocí prohlížeče na Kernun Clear Web např. https://192.168.150.1 pomocí přihlašovacích údajů admin/admin

3.5 Vyplňte dle pokynů na obrazovce údaje z bodu 1.2. Je nutné nahrát platnou licenci a aktivovat konfiguraci. Změnte heslo pro účet admin.

3.6 Na závěr je nutné stáhnout a znovu nahrát konfiguraci systému Kernun Clear Web pro správné nastavení názvu síťového rozhraní (xn0 místo výchozího em0).