Zprovoznění SSH přístupu na Kernun Clear Web 4.2-h2

Návod pro zprovoznění SSH přístupu na Kernun Clear Web 4.2-h2


1. Příprava
1.1Stáhněte si nástroj pro generování RSA nebo DSA klíčů např.  PuTTYgen www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
1.2 Stáhněte si SSH klienta např. PuTTY www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html nebo SCP klienta např. WinSCP https://winscp.net/eng/index.php

 

2. Generování SSH klíčů
2.1 Spusťte aplikaci pro generování RSA/DSA klíčů (např. PuTTYgen) , nastavte parametry klíče (typ a délku) a vygenerujte.

2.2 Zadejte heslo pro přístup ke klíči, upravte komentář klíče a uložte klíč do souboru např. rsa-key-KCW-SSH.pkk a rsa-key-KCW-SSH.pub.

3. Nastavení Kernun Clear Web
3.1 Přihlaste se do administračního rozhraní Kernun Clear Web.
3.2 Povolte přístup přes SSH v sekci Správa Systému/Správa a aktualizace/Vzdálená správa, vložte veřejnou část klíče ze souboru rsa-key-KCW-SSH.pub ve tvaru ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAA… user@example.com a aktivujte konfiguraci.

4. Připojení pomocí SSH klienta
4.1 Spusťte SSH klienta (např. PuTTY), nastavte cestu ke klíči rsa-key-KCW-SSH.pkk, IP adresu nebo doménové jméno KCW, port 22 a připojte se. Pro opakované připojení lze nastavení uložit.

4.2 Zadejte přihlašovací jméno root a heslo ke klíči zadané při generovaní v bodě 2.2.

5. Připojení pomocí SCP klienta
5.1 Spusťte SCP klienta (např. WinSCP), nastavte cestu ke klíči rsa-key-KCW-SSH.pkk, IP adresu nebo doménové jméno KCW, port 22, přihlašovací jméno root a připojte se. Pro opakované připojení lze nastavení uložit.