Návody Kernun Clear Web

První přihlášení ke Kernun Clear Web

Návod pro první přihlášení ke Kernun Clear Web 4.3.8 pomocí webových prohlížečů Edge a Firefox nad OS Windows 10.

 

 

1. V návodu používáme Kernun Clear Web se síťovou IP adresou 192.168.150.51 a hostitelským jménem kcw-test1.bno.tns.int.  Pro vaši situaci použjte IP adresu a hostitelské jméno zadané pri instalaci.

 

2. Ve vašem DNS serveru vytvořte záznamy A na překlad hostitelského jména např. kcw-test1.bno.tns.int na IP adresu např. 192.168.150.51 a PTR záznam na překlad IP adresy např. 192.168.150.51 na hostitelské jméno např. kcw-test1.bno.tns.int.

 

 

3. Nainstalujte certifikát certifikační autority (CA) z KCW na váš počítač, na kterém plánujete Kernun Clear Web administrovat. CA je dostupná přes http protokol na IP adrese KCW např. http: //192.168.150.51/ca

3.1 Pro prohlížeč Edge nad Windows 10 vyzerá proces instalace certifikátu následovně:

 

3.2 Pro prohlížeč Firefox nad Windows 10 vyzerá proces instalace certifikátu následovně:

Firefox používá vlastní úložiště certifikátů, na rozdíl od prohlížečů Edge nebo Chrome, které používají úložiště certifikátů operačního systému.

 

4. I bez instalace CA je možné k administračnímu rozhraní Kernun Clear Web přistupovat, je ale nutné potvrdit výjimku.

4.1  Pro Edge následovně:

 

4.2 Pro Firefox následovně:

 

5. I bez instalace CA a DNS záznamu je možné k administračnímu rozhraní Kernun Clear Web přistupovat, je ale nutné potvrdit výjimku.

5.1 Pro Edge následovně:

 

5.2 Pro Firefox následovně: