Kernun UTM

Unified Threat Management

S produktem Kernun UTM získáte komplexní řešení pro zabezpečení vaší interní sítě před útoky z internetu. Zařízení integruje bezpečnostní prvky do jediného systému. Chrání a kontroluje data, firemní know-how, emaily, protokoly, počítače, jednoduše celou privátní síť. Samozřejmostí je nejen firewall, antivirová ochrana přenášených dat, ochrana mailové komunikace, antispam, antispyware, ochrana DNS, ale také rozsáhlé možnosti autentizace uživatelů nebo šifrovaný VPN přístup do vnitřní sítě. Volitelnou komponentou je oblíbený webový filtr Kernun Clear Web.

 

Kernun UTM 150 zapojený v Clusteru.

Produktový list Kernun UTM

 

Hlavní přínosy pro zákazníka

 • Komplexní zabezpečení síťové infrastruktury
 • Centralizované řešení pro správu a řízení provozu
 • Bezpečný vzdálený přístup k interním zdrojům a službám
 • Bezpečné propojení pobočkové sítě
 • Vyřešení bezpečnostní politiky včetně implementace
 • Detailní záznamy o všech událostech a datových tocích
 • Možnost zpětné rekonstrukce událostí
 • Důkazní materiály při řízení nebo vyšetřování bezpečnostních incidentů
 • Bezpečný přístup na web
 • Modulární systém připravený na příchod nových technologií
 • Nadstandardní servis a technickou podporu českého výrobce

Klíčové vlastnosti Kernun UTM

1. Komplexní bezpečnost

Kernun UTM představuje centralizované řešení pro komplexní bezpečnost síťové infrastruktury. Samozřejmostí je nejen firewall, antivirová ochrana přenášených dat, ochrana webového provozu a mailové komunikace, antispam, antispyware, ochrana DNS, ale také rozsáhlé možnosti autentizace uživatelů nebo šifrovaný přístup do vnitřní sítě prostřednictvím VPN.

2. Ochrana webového provozu

Základem bezpečnostního řešení Kernun UTM je důkladná analýza HTTP a HTTPS protokolů umožňující detailní kontrolu a vynucení pravidel bezpečnostní politiky. Uživatelé i cenné zdroje jsou bezpečně chráněni autentizací, identifikací skutečného typu souboru a antivirovou kontrolou. Přístup uživatelů na web může být navíc efektivně řízen webovým filtrem Kernun Clear Web, který v praxi dosahuje až 98% úspěšnost.

3. Ochrana DNS a mailového provozu

Kernun UTM zajistí, aby se vaše interní síť a uživatelé nestali oběťmi stále rostoucího počtu útoků na doménová jména a jejich překlad. Komunikace s DNS servery prochází výhradně přes DNS proxy, která kontroluje správný překlad dotazovaného jména. Kompletně integrovaná kontrola odchozí i příchozí elektronické pošty zahrnuje ochranu proti spamům, virům, phishingovým útokům a jiným hrozbám.

4. Odpovědné nastavení bezpečnostních politik

Kernun UTM se vyznačuje vysokou mírou flexibility při nastavení bezpečnostních politik od jednoduchých pravidel stavové inspekce až po sofistikované řízení na úrovni aplikačních protokolů. Pravidla bezpečnostních politik tak mohou být vázaná na konkrétního uživatele, skupinu, pracovní tým včetně autentizace uživatelů na terminálových serverech.

5. Autentizace uživatelů

Kernun UTM podporuje širokou škálu autentizačních mechanizmů jako jsou Active Directory, Kerberos, LDAP, RADIUS, případně konfiguraci na stávající autentizační infrastrukturu. Pravidla vázaná na konkrétního uživatele či skupinu umožňují uplatnění bezpečnostních politik pro různé pracovní týmy včetně autentizace uživatelů na terminálových serverech.

6. Bezpečný vzdálený přístup

Kernun UTM poskytuje uživatelům bezpečný a flexibilní vzdálený přístupu k vnitropodni­kovým zdrojům a službám. Stejně tak umožňuje bezpečné propojení firemních poboček pomocí šifrovaných VPN tunelů.

7. Centrální správa a monitoring

Díky centralizované správě poskytuje Kernun UTM detailní reporting a nabízí přehled o veškeré komunikaci v interní síti s přesností na organizaci, geografickou jednotku, skupinu zaměstnanců či jednotlivce. Pro snadnou správu a řízení má Kernun vlastní administrační rozhraní (GUI), které podporuje Windows, Linux a FreeBSD. Administrace je ovšem možná také z příkazové řádky.

8. Detailní reporting

Administrace umožňuje interaktivně zadávat požadavky na jednotlivé typy výsledků z pravidelně generovaných statistik. Můžete tak přehledně třídit a zobrazovat pouze ty záznamy, které chcete skutečně analyzovat. Výsledky se zobrazují v podobě přehledných grafů a statistik, které lze využít pro manažerské řízení například definici bezpečnostních politik.

9. Zajištění kvality služby

Zajištění kvality služby pro kriticky důležité aplikace je dosahováno řízením šířky pásma a priorit na úrovni protokolu. Pravidla lze také nastavit pomocí parametrů jako jsou datum, čas, IP adresa, uživatel, skupina, aplikace či kategorie.

10. Podpora virtualizace

Kernun UTM lze provozovat i ve virtuálním prostředí. Podporované platformy jsou VMware a VirtualBox. Investice je pak nižší o cenu fyzického hardwaru. Virtualizace je navíc šetrná i z pohledu spotřeby energie.

 

 

Kernun UTM = produkt i služba

Certifikace

Vývoj i podpora Kernun UTM se řídí mezinárodními certifikáty ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 27001:2006 certifikačního orgánu TÜV. Společnost TNS je navíc také držitelem Certifikát NBÚ ČR o bezpečnostní způsobilosti, který umožňuje přístup k utajovaným informacím stupně DŮVĚRNÉ.

Servis a komplexní bezpečnost

Poskytujeme nejen samotný produkt Kernun UTM, ale také služby, díky nimž je bezpečnost skutečně komplexní. Jedná se především o technickou podporu a svěřenou správu v režimu (8 × 5 nebo 24 × 7). Mimořádně ekonomicky výhodná se ukazuje svěřená správa 8 × 5, díky níž zákazníkovi často odpadá nutnost zaměstnávat vlastního technika. Součástí svěřené správy Kernun je také okamžitá servisní reakce dle pevně stanoveného časového limitu či oprava v místě instalace.

Certifikační autorita

Důležitou součástí řízení bezpečnosti je v neposlední řadě také správa certifikační autority, což v praxi znamená generování přístupových certifikátů. S využitím služby certifikační správy od společnosti TNS, již nebudete závislí na vašem interním zaměstnanci. Nemusíte řešit jeho případný odchod nebo jiné komplikace, které mohou mít vliv na bezpečný a kontinuální provoz vaší interní sítě. Vše je zajištěno certifikační správou TNS, která navíc hlídá i dobu platnosti vydaných certifikátů.

Možnosti financování

Kernun UTM, stejně jako ostatní produkty Kernun, nabízíme ve formě jednorázové či měsíční licence. To umožňuje mimo jiné hradit náklady na bezpečnostní produkty z investičních nebo provozních finančních prostředků. V případě měsíční licence odpadají jednorázové náklady na počáteční pořízení produktu.

 

Kernun UTM

Produktový list Kernun UTM

 

Vše v jednom: Kernun UTM

Každodenní realita nám ukazuje, že webová komunikace tvoří v typické firemní síti kolem devadesáti procent veškerého provozu. Kromě běžné antivirové kontroly nabízí Kernun UTM tvorbu politik dle skutečného typu souboru.

 

SecurityWorld 1/2012

Celý článek