Vyzkoušejte si, jak Kernun Clear Web funguje

Otestujte si přesnost a rychlost kategorizace: kernun.cz/cwdb

Na této stránce můžete zadat libovolnou URL adresu a otestovat její správné zařazení do příslušné kategorie v databázi webového filtru Kernun Clear Web. Neznámou adresu můžete také ihned zadat ke kategorizaci a ověřit si správnost a rychlost zatřídění. Katalog kategorií Kernun Clear Web (PDF)

Vyzkoušejte si Online Demo a nastavte si testovací proxy

Ve svém webovém prohlížeči v nastavení Možnosti Internetu – Nastavení Připojení – Nastavení místní sítě: zvolte Ruční konfigurace proxy serverů a nastavte hodnotu HTTP proxy na adresu: kcwproxy.kernun.com / Port 8088

 

 

Pro aktivaci přístupu budete potřebovat ještě jméno a heslo

Kontaktujte nás na kcwdemo@remove-this.kernun.cz

Zašleme vám přístupové údaje a poradíme i s nastavením.

 

 

Tím bude veškerá vaše webová komunikace procházet nejprve přes proxy, kde se aplikují nastavená pravidla povolených a blokovaných kategorií. Některé kategorie bude možné dočasně zpřístupnit použitím funkce Bypass. Testovací proxy navíc brání ve stahování audio a video souborů a zamezuje také veškeré komunikaci prostřednictvím protokolu FTP a HTTPS. V případě nákupu plné verze Kernun Clear Web si pravidla přístupu nastavuje sám klient.

Povolené kategorie

business, it-hardware-software, translation-services, regional, cars-vehicles, government, news-magazines, building-home, it-services-internet, education.

Blokované kategorie

advertisement, chats-blogs-forums, communications, crime, erotic-adult-nudity, extreme-hate-violence, gambling, games, hacking-phishing-fraud, illegal-drugs, instant-messaging, military-guns, peer-to-peer, sale-auctions, s.ex-education, sects, social-networks, swimwear-intimate, streaming-broadcasting, uploading-downloading, warez-piracy, web-based-mail, p.ornography, music-radio-cinema-tv, proxies.

Bypassové kategorie

insurance, banking, health-medicine, kids-toys-family, web-hosting, arts, money-financial, environment, entertainment, fashion-beauty, personal-dating-lifestyle, job-career, hobbies, travelling-vacation, shopping, politics-law, sports, alcohol-tobacco, real-estate, brokers, food-restaurants, foundations-charity-social-services, humour-cool, mobile-phones-operators, religious-spirituality, unknown, portals-search-engines.

 

Více informací o webovém filtru Kernun Clear Web

 

Kernun Clear Web

Produktový list Kernun Clear Web

 

Není filtr jako filtr!

Pokud bychom před technikem či administrátorem použili termín „český internet“, nejspíše by zalomil rukama a následně nás politoval. Internet je jen jeden! Konstatování absolutně správné, jenže neodráží realitu.


JOSEF VÁVRA

SecurityWorld 1/2012
Celý článek

Klíčové vlastnosti

Bezpečnost

Kernun Clear Web zná chování uživatelů internetu v ČR. Dokáže přesně a účinně definovat povolené a zakázané webové stránky, které mohou být nebezpečné či škodlivé.

Efektivita

Web filtr Kernun je přesný a účinný díky profesionálnímu týmu lidských kategorizátorů. Zbytečně neomezuje uživatele internetu při práci, ale poskytuje jim to, co ke své práci skutečně potřebují. Funkce BYPASS umožňuje dočasné zpřístupnění požadované www stránky.

Aktuální databáze

Databáze web filtru Kernun je stále aktuální díky kategorizaci nově navštívených webových stránek. 99 % neznámých stránek je zařazeno do 24 hodin.

Single Sign On

Podpora široké škály autentizačních mechanizmů umožňuje nastavení pravidel pro konkrétního uživatele či skupinu. Zaručuje odpovědné nastavení bezpečnostních politik.

Detailní reporting

Centrální řízení provozu poskytuje přehled o veškeré komunikaci. Generované statistiky nabízejí přehledné manažerské výstupy.

Zvýšení efektivity práce

Kernun Clear Web omezuje zneužívání internetu pro soukromé účely.

Antivirová kontrola

Volitelný modul antivirové kontroly snižuje možnosti nákazy sítě na minimum.

Snadná integrace

Díky ICAP serveru lze Kernun Clear Web snadno integrovat do stávající síťové infrastruktury. Možnost nasazení jako modulu k již existujícímu firewallu Kernun.

Servis a technická podpora

Český výrobce s vlastním vývojem je garantem dostupné technické podpory. K produktu Kernun Clear Web nabízíme bezkonkurenční servis, opravu v místě instalace a svěřenou správu v režimu 8×5 nebo 24×7.

Bezkonkurenční záruka

Produkty Kernun, jako jediné svého druhu, jsou na českém trhu distribuovány se zárukou opravy softwaru do stanoveného počtu dní od nalezení bezpečnostní chyby.

Možnosti financování

Všechny produkty Kernun lze pořídit formou jednorázové investice nebo formou služby. Odpadají tak náklady na počáteční pořízení produktu.

Testování u zákazníka

Možnost testovacího provozu v cílovém prostředí u zákazníka bez nutnosti zakoupení (try-and-buy).