Kernun Business Intelligence

Blíže k jádru poskytovaných dat

Nabízí detailní pohled do síťového provozu organizace a poskytuje pokročilé monitorovací nástroje pro analýzu dat a reporting. Možnost definovat a zobrazit co vás z datového toku skutečně zajímá je klíčovou vlastností Kernun Business Intelligence. Ten umožňuje centrální sběr provozních záznamů, efektivně vyhodnocuje zadané dotazy, upozorní na co se zaměřit a co podrobit detailní analýze. Nabízí tak nové pohledy dovnitř organizace, do jejích procesů, komunikačních vztahů a zobrazí je v logických souvislostech.

 

Klíčové vlastnosti a přínosy

• Centrální sběr provozních záznamů
• Vizualizace síťové komunikace společnosti
• Algoritmy strojového učení a umělé inteligence
• Detekce anomálií a hlášení incidentů
• Analýza zobrazená v logických souvislostech
• Systémová podpora pro strategické řízení

Kernun Business Intelligence

Umožnuje centrální sběr provozních záznamů z veškerých zařízení Kernun a lze jej tak využít jako nástroj pro jejich uchování, zpracování, analýzu a prezentaci. Algoritmy strojového učení a umělé inteligence jsou využity pro zpracování velkých objemů dat za účelem usnadnění detekce anomálního chování, ověření bezpečnosti a funkčnosti síťového prostředí organizace.

Sběr provozních záznamů

• Síťový provoz (TCP/ UDP) • Webový provoz (HTTP / HTTPS) • E-mail (SMTP) • Virtuální privátní síť (VPN) • Překlad doménových jmen (DNS) • Telefonní hovory (SIP) • Antivirová kontrola • IDS / IPS • Možná integrace i s jinými typy zdrojů

Blíže k jádru poskytovaných dat

Uživatelé přistupují k funkcím Kernun Business Intelligence přes webové rozhraní, kde zadávají své dotazy a požadavky. Analyzované výsledky se zobrazují ve struktuře jednotlivých sestav a reportů. Report představuje jeden nezávislý, pojmenovaný pohled na data z centrální databáze o síťové komunikaci. Jednotlivé reporty lze sdružovat do pojmenovaných sestav a vytvořit tak ucelený pohled na konkrétní sledovanou oblast a předmět analyzovaného zájmu. Sestavy a reporty mohou být navíc profilované obsahově s podporou manažerských rolí.

Podpora klíčovým manažerům

Poskytovaná data jsou strategicky důležitá pro široké spektrum manažerských rolí. Bezpečnostního manažera bude jistě zajímat reporting případných incidentů, zachycených virů, vyhledávání anomálií a jejich souvislostí. Administrátorům budou adresovány zprávy o využívání jednotlivých systému, sledování zátěže, objemy přenášených dat nebo dostupnost aplikací. Projektový manažer může vyhodnotit komunikaci uvnitř organizace, mezi jednotlivými pobočkami, odděleními, pracovními týmy, a zda nastavené procesy fungují. A nesmíme zapomenout ani na klíčovou úlohu personalistiky.

 

Nástroj administrátora

• Centrální sběr a úložiště záznamů ze sledovaných zařízení
• Detailní přehled o síťové komunikaci a zdraví systému
• Detekování bezpečnostních incidentů a anomálií v provozu
• Bezpečný vzdálený přístup ke konfiguračním změnám a nastavením
• Správa přístupových účtů pro jednotlivé role v organizaci
• Periodická tvorba reportů a zasílání zpráv odpovědným manažerům
• Podpora integrace s ostatními zdroji síťových dat a záznamů
• Přímá technická podpora výrobce včetně služby vzdálené pomoci

Nástroj manažera

• Vizualizace síťové komunikace společnosti
• Strategická data pro vyhodnocení a zpětnou vazbu
• Podpora plánování a revizí bezpečnostní politiky
• Systémové nastavení a kontrola firemních procesů
• Výchozí reporty a sestavy pro okamžité využití
• Interaktivní grafy pro přehlednou vizualizaci dat
• Manažerské reporty dle jednotlivých rolí

Modely a licence

Kernun Business Intelligence je dodáván jako samostatné hardwarové zařízení dle požadovaného výkonu a kapacity provozu v daném místě instalace nebo jako virtuální zařízení do podporovaných prostředí VirtualBox, vSphere nebo Hyper-V. Lze jej také využívat formou pronájmu cloudové služby.

Produktový list Kernun Business Intelligence

Kontaktujte nás, rádi vám připravíme řešení pro vaši organizaci.