Rozvojové projekty

 

 

 

ADAPTIVNÍ FIREWALL KERNUN

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků OP PIK


Název projektu: ADAPTIVNÍ FIREWALL KERNUN
Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009225
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


 

Hlavním cílem projektu je vytvořit síťový firewall pro ochranu lokálních počítačových sítí, který bude automaticky reagovat na hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti zveřejněné Národním CERT.


Výstupem projektu bude nový ADAPTIVNÍ FIREWALL KERNUN s automatickou aktualizací konfigurace, jako reakcí na aktuálně detekované kybernetické hrozby zveřejněné Národním CERT. Systém bude navíc obsahovat i vlastní mechanismus detekce anomálií síťového provozu, který bude sloužit, jako další z podkladů pro identifikaci a analýzu možných kybernetických útoků. Projekt je realizován ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovi univerzity v Brně a ve spolupráci s Národním CERT.